Survey för utlandssvenskar!

Svenskar i Världen håller på med en kartläggning av utlandssvenskar och hur organisationen bättre kan hjälpa och stötta svenskar i utlandet. Fyll gärna i deras survey via den här länken och hjälp till och bidra med just dina erfarenheter.

This entry was posted in Livet som utlandssvensk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s