Manligt och kvinnligt

Oavsett om man tror att manligt respektive kvinnligt beteende är upplärt eller medfött så finns det en hel del skillnader på hur män och kvinnor (generellt sett) tänker och beter sig.

Denna vecka skriver jag mer om detta i min andra blogg. I julas hade jag nämligen ett par tuffa dagar med hemlängtan, vilket T gjorde sitt bästa att förstå och hjälpa mig ur. Vilket inte fungerade helt bra med tanke på att vi närmar oss problemlösning på ett olika sätt.

Vi är alla individer, men det finns invanda mönster som vi lärt oss genom livet som gör det svårt att förstå varandra ibland. Ska du resa med din partner så läs den här blog posten och dela gärna med dig hur du ser på saken!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s