Rösta från utlandet

Bor du i Australien eller Nya Zeeland? Här kan du läsa mer för att rösta!

Röstmottagning börjar 21 augusti

Du kan förtidsrösta på ambassaden i Canberra, konsulatet i Sydney, Brisbane och Wellington samt på svenska kyrkan i Melbourne. Du kan inte rösta i utlandet på valdagen, detta eftersom rösten ska hinna skickas till Sverige i tid för rösträkningen.

Ta med Dig röstkortet och giltig fotolegitimation! Har Du inget röstkort utfärdar vi ett dublettröstkort/adressröstkort. Kan Du inte styrka Din identitet får Du inte rösta.

Se till att rösta och gör din röst hörd om vilket Sverige du vill se i framtiden!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s