Dagens poesi

En försiktig viskning bakom livets draperi
En stilla smekning över barndomsglädjens kind

Ett dunkelt rum så sällan öppnat
Där härskar dammråttor och förtvivlans tystnad

Det är jobbigt att bli ledsen
Men än mer jobbigt att stå ensam kvar
Och inte våga följa med
Ut i solen

Livet är ingen stillbild
Men det är en sekvens
Bland många andra

Våga lås upp
Vädra ut

Låt hjärtat få andas
Och låt minnena få ro

2 thoughts on “Dagens poesi

  1. Vackert! Och det är valen du gör i livet som formar den du blir. Viktigast är att vara sann mot sig själv och inte välja som andra bara för att inte sticka ut. Tids nog hamnar du där det är meningen att du ska vara! Jag har valt bort massor i mit liv, men om jag inte gjort det skul jag inte vara där jag är nu, och jag vet att jag är på precis rätt ställe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s