Till de som kämpar

Att våga hoppas
När man inte säkert vet

Att våga skrika
Fast det kanske inte hörs

Att våga vara den man är
När ingen tycks förstå

Man måste våga
Orka
Och fortsätta
Även om man inte alltid vill

En vacker dag
Då ska jag le igen
Dansa runt
Vara stark

En överlevare
I förklädnad
Ni ska få se
Tids nog

10 thoughts on “Till de som kämpar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s