Rösta i svenska val som utlandssvensk

En viktig sak att komma ihåg är att du som utlandssvensk fortfarande har rätt att rösta i valen hemma i Sverige.

Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod.

De som är folkbokförda utomlands får ett sk. utlandsröstkort, dvs ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten börjar skickas två månader innan valdagen och kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.

Kika in på den här länken och läs mer om hur du går till väga för att rösta när du bort utomlands. Här i Melbourne kan du rösta på Svenska Kyrkan i Toorak eller via poströst.

Kom ihåg att göra din röst hörd för vart du vill att Sverige ska jobba med (och emot) i framtiden, du har absolut ett ansvar även om du bor i utlandet!

2 thoughts on “Rösta i svenska val som utlandssvensk

  1. Så spännande! Kan du rösta även i den kommun du kommer i från och i landstínget, eller är det bara till riksdag? Hur funkar det med valsedlar?

  2. Frea: Valsedeln är blank i kuvertet, så man skriver på den själv vad jag förstått. Man får inte rösta i landsting och kommunval, bara till riksdagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s